Helen Pahk Õigusbüroo
   Avaleht      hinnakiri
Juriidiline konsultatsioon(õiguslik hinnang)..................................al.. 70,00 EUR /kord/ t
 
E-konsultatsioon........................................................................................40,00 EUR

Hagiavalduste/ kohtule vastuse/ vms dok. koostamine.....................120,00 EUR/t

Kliendi esindamine volikirja alusel (kohtus, notari juures vm).........120,00 EUR/t

 

Võlgade sissenõudmine: sissenõutavast summast.........................10-30%

Kiirtöö (48 tunni jooksul): põhitariifile lisandub 25%.

Helen Pahk Õigusbüroo OÜ juristil on õigus alandada töö hinda allapoole käesolevas hinnakirjas toodud hindu, arvestades juristi töökoormust, asja keerukust, töö tellija maksevõimet ja muid olulisi asjaolusid, sh püsikliendi soodustus.

Juhatuse liige

Hinnakiri kinnitatud: 31.12.2017a. ning kehtib alates 01.01.2018.a