Helen Pahk Õigusbüroo
   Avaleht      E-konsultatsioon
E-konsultatsioon                                                                            
 
 
Kaasaegne, kiire õigusabi meie kiiresti arenevas ühiskonnas, kus õiguslike küsimuste lahendamine on paratamatus: need võivad tekkida nii tööl, äris kui isiklikus elus..
 
Meiega saate suhelda otse internetis. Esitage meile küsimusi sõltumata Teie asukohast, nädalapäevast ning kellaajast.
 
Selleks toimige järgnevalt:
  • kirjeldage tekkinud probleemi ning esitage oma küsimus(-ed) e-maili teel aadressile: oigusabi@helenpahk.ee
  • tasuge 40,00 EUR Helen Pahk Õigusbüroo (saaja nimi) arveldusarvele Swedbank: EE632200221038374930, selgitusse kirjutage elektronposti (e-mail) aadress, millelt meile küsimuse edastate.
  • 72 tunni jooksul  makse laekumisest meie kontole, saate meilt vajaliku õigusliku hinnangu/soovituse/juhiseid edaspidiseks toimimiseks.
 
Erandkorras on võimalik  konsultatsioon ka telefoni teel, samade reeglite järgi.
 
 
NB! Rumalaid küsimusi pole olemas!