Helen Pahk Õigusbüroo
   Avaleht

Helen Pahk Õigusbüroo                                                    NB! büroo tegevuses toimuvad muudatused! Informeerime neist peatselt


Meie büroo tegutseb 2007. aastast.


Arvestades asjaoluga, et kaasaeg pakub suhtlemiseks erinevaid võimalusi, teenindame kliente üle Eesti, peakontor asub Tartus.

Õigusbüroo peamised tegevusvaldkonnad on seotud märksõnadega:

Perekonnaõigus: abielu lahutamine, ühisvara, elatis lapsele, vanemate hooldusõigus, lapsega suhtlemise kord jm.

Pärimisõigus: pärandvara, kinkelepingu, testamendi küsimused.

Võlaõigus: võlgade sissenõudmine/võlgnike õiguste tagamine; varalise/ mittevaralise (moraalse) kahju nõuded tsiviil- ja kriminaalmenetluses.

Tööõigus: saamata töötasud, töölepingu ülesütlemisest tingitud vaidlused.

Lepinguõigus: kõik lepingutega seonduv.

Asjaõigus: kaasomandi vaidlused jm.

Tsiviilkohtumenetlus: dokumentide koostamine (nt hagi kohtule, vastus kohtule, avaldused, taotlused, seisukohad).

klientide esindamine kohtutes ja teistes organisatsioonides

kohtuväliste lahenduste leidmine, kohtueelsed läbirääkimised

  • Tõlketeenus eesti-vene-eesti
  • sisekoolitused
  • Konsulteerime võimalusel veebipõhiselt, tutvu reeglitega  siin .

Lisainformatsiooni saamiseks helistage julgelt: +372 555 688 14
või kirjutage: oigusabi@helenpahk.ee          

 
Probleemiga tegeledes on võimalik leida sellele lahendus ning eluga edasi minna!
 
Helen Pahk, MA