Helen Pahk Õigusbüroo
   Avaleht

Helen Pahk Õigusbüroo                                                  


Meie büroo tegutseb 2007. aastast.


Arvestades asjaoluga, et kaasaeg pakub suhtlemiseks erinevaid võimalusi, teenindame kliente üle Eesti.

peamised tegevusvaldkonnad on seotud märksõnadega:

Perekonnaõigus: abielu lahutamine, ühisvara, elatis lapsele, vanemate hooldusõigus, lapsega suhtlemise kord jm.

Pärimisõigus: pärandvara, kinkelepingu, testamendi küsimused.

Võlaõigus: võlgade sissenõudmine/võlgnike õiguste tagamine; varalise/ mittevaralise (moraalse) kahju nõuded tsiviil- ja kriminaalmenetluses.

Tööõigus: saamata töötasud, töölepingu ülesütlemisest tingitud vaidlused.

Lepinguõigus: kõik lepingutega seonduv.

Asjaõigus: kaasomandi vaidlused jm.

Tsiviilkohtumenetlus: dokumentide koostamine (nt hagi kohtule, vastus kohtule, avaldused, taotlused, seisukohad).

  • Konsulteerime võimalusel veebipõhiselt, tutvu reeglitega  siin .

Lisainformatsiooni saamiseks
kirjutage: oigusabi@helenpahk.ee